NRK-programmet «Ødelagte fiskevann» (http://tv.nrk.no/serie/ut-i-naturen/dvna20001912/18-02-2014 hevdet at de enorme myndighetspålagte ørretutsettingene i regulerte vann i mange tilfeller har ført til overbefolkning.

I etterkant av programmet har vi fått inn utsettingstall fra flere vassdrag fra engasjerte fiskere, som opplever akkurat det samme andre steder enn de eksemplene som var nevnt i programmet.

Utsettingstallene de sisteb fem årene i de regulerte vannene som danner Tisleia-vassdraget ser ut som følger:

Utsettinger Tisleiavassdraget

Det er Foreningen for Bægnavassdragets Regulering (FBR) som er ansvarlig for  utsettingene. FBR’s medlemmer er kraftselskap med i alt 18 kraftverk i Begna og i Drammenselva nedenfor Tyrifjorden og har ansvaret for vedlikehold og drift av 20 reguleringsanlegg i Begnavassdraget i Valdres.

I den populære elva settes det årlig  i tillegg 500-600 fisk av grunneierne via Tisleia Fiskenemd. Dette er såkalt fangbar fisk – 3-somrige og større. De settes  oppstrøms Vasetdansen Camping og spres nedover elven mot Bjørkestølen og Merket.

Vi  takker Lasse Vangstein for innsamlet og innsendt materiale fra dette vassdraget – nok et skrekkens eksempel på utsettinger på ville veier.

LN

 

Stikkord: , , , , ,