Selvsagt! Før eller siden måtte det skje. En av de siste laksefiskhemmelighetene som fantes her til lands, er avslørt.

I slutten av november offentliggjorde NINA en rapport hvor (nesten) alle stedene den nordamerikanske bekkerøya (Salvelinus fontinalis) har etablert seg og reproduserer, flashes fra fylke til fylke.

bilde

Trygve Hesthagen og Einar Kleven, to ringrever i  norsk innlandsfiskeforskning, gir en grundig gjennomgang av den fascinerende artens Norgeshistorie, før de  fylkesvis avslører jakten på sporingen av lokaliteter den har etablert seg i etter at den ble forbudt satt ut i 2005.

Les rapporten her:

http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/Nyheter%20vedlegg/NINA%20Rapport%20900%20Bekkerøye.pdf

IMG_1599_2(Håvard Stubø spaner etter bekkerøyer i Hovinbekken)

Som mange andre utlendinger bosatte bekkerøya seg i Groruddalen på slutten av forrige århundre, nærmere bestemt på begynnelsen av 90-tallet.

Det ligger i artens gener å søke nedstrøms. Etter å ha lagt på svøm som settefisk etter en utsetting i Lillomarka nordøst for Oslo, fant noen av dem Hovinbekken, et velegnet sted for gyting og etablering da ørreten hadde blitt borte grunnet forurensning.

Men det var først i 2012 Oslos tettest befolkete område ble satt på kartet som laksefiskehabitat, da H. Stubø og undertegnete i en episode av LarsogLars på VGTV satt liv i et gammelt rykte via to unge fiskeentusiaster vi tilfeldigvis møtte på vår vei: http://www.vgtv.no/#!/video/40947/lars-og-lars-2011-episode-1-hovinbekken

På 80-tallet ble bekkerøya omtalt i panegyriske ordelag; arten som skulle redde ferskvannssportsfisket i Sør-Norge. Den kunne leve i beste velgående i vann som var blitt for sure for ørreten. Langt mer bitevillig enn ørreten var den også. Alt fra sure myrtjern i Oslomarka til store elver på Sørlandet  ble pepret av bekkerøyeyngel produsert i norske settefiskanlegg og satt ut i fiskekultiveringsøyemed.

Dette var tiden før rasehygiene ble et prinsipp i norsk innlandsfiskeforvaltning. Nå er arten bannlyst av myndighetene selv om det ikke finnes noen dokumentasjon som viser at bekkerøya er bærer av spesielle parasitter eller sykdommer, eller på andre måter har særlig negative effekter på andre fiskearter.

bilde3

(Felix med bekkerøye på 8 hekto)

Som alle andre sub-kulturer har også bekkerøya sin. Om den dagen kommer da Hovinbekken skal rotenonbehandles i fiskerasehygienens navn, stiller vi først i lenkegjengen, vel vitende om at den fortsatt vil eksistere i Norge selv om alle bekkene på bekkerøyelista til Kleven og Hesthagen forgiftes.

LN

 

Stikkord: , , , , , ,