GYTETID

Episode 28 av Lars og Lars blogg-tv 2013 ble lagt ut på VGTV nå i kveld. Etter en laber ørretsesong for Lenth sitt vedkommende får han endelig  føling med virkelig storfisk: brunørreter mange kilo større enn noe han har vært i nærheten av tidligere:

http://www.vgtv.no/#!/video/73227/lars-og-lars-sesong-4-episode-27-fredet-o

Selv er jeg nettopp kommet hjem fra en bekkebefaring og har bokstavelig talt befølt innpå et snes grove gytefisker (tokilos-grensen ble berørt flere ganger) i en liten bekk hvor det er så trangt om plassen og så lav vannstand at mange av de største fiskene blotter halve overkroppen i kampen om de beste gyteplassene.

IMG_0819

 

IMG_0807Der det finnes mulighet, gyter ørreten på rennende vann om høsten. Den tørre høsten på Østlandet har gjort at gyteklare sprengkåte hunner og hanner har ventet med å gå opp – til nå. Den siste ukas nedbør har bidratt nok til å få eksplosiv fart på aktiviteten. I ly av høstmørket er fiskene lette å få øye på, og de blir nærmest paralysert om en setter sterkt lys ned i bekken hvor de befinner seg. Smyger en seg innpå bakfra og innehar en viss ”fingerspitzgeful”,  lar de seg gjerne beføle uten at de stikker!

Vanligvis pleier det meste av gyteaktiviteten å være over på denne tiden, men den uvanlig nedbørsfattige høsten har medført at mange av fiskene har gått med moden rogn og melke i lang tid før de har fått mulighet til å sette i gang paringsakten. Iflg ørretforsker Morten Kraabøl v NINA/Lillehammer er det gjort studier over effekten av overmodning av rogn og melke, og betydelig redusert levedyktighet på avkommet er vist allerede etter en ukes forsinkelse (dvs tidsrommet mellom eggløsningen og gytingen). Etter to ukers forsinkelse får avkommet mer enn halvert overlevelsen. Dette er årsaken til at de som driver kultivering er veldig opptatt av å stryke fisken så snart den er moden – for å unngå overmodne egg. Melka er mere robust, men den blir dårligere utover i gytesesongen for de fleste.

I ekstreme tilfeller klarer ikke fiskene å vente på manglende vann I bekker og elver og slipper rogna og melken direkte I vannet hvor de bor til valig

På 90-tallet gjorde Morten Kraabøl  studier som viste at halvparten av ørretene som ikke kom opp på gyteplassene, forsvant ut i Mjøsa før gytingen startet. Mye Tydet på at de dumpet rogna i Mjøsa. Den andre halvparten gytte på dårlige områder nederst i Lågen.

Vet du om en gytebekk er tiden definitivt inn for befaring i mørket !

LN

Stikkord: , , , , , , , , ,