HVOR STASJONÆR ER ØRRETEN ?

HVORDAN REAGERER FISKEN PÅ Å BLI SATT TILBAKE ETTER Å HA VÆRT PÅ KROK ?

HVOR MANGE AV DE 26 RADIOMERKEDE FISKENE I HEMSILA BLE FANGET PÅ NY ?

HVILKE KONSEKVENSER FÅR FANG OG SLIPP ?

Torsdag 4. april offentliggjør NINA sluttrapporten fra radiomerkingsforsøket i Hemsila, som pågikk i halvannet år.

Ørretforsker Morten Kråbøl legger fram hovedkonklusjonene etter radiomerkingsforsøket i Hemsila, som gir svar på disse og flere andre spørsmål, på Sherpa Distribution sitt arrangement på SORIA MORIA på Torshov kl 19.00 samme dag.

PLAKAT-MASTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stikkord: , , , , , , ,