EN ANALYSE TIL ETTERTANKE

En nylig gjennomført analyse av ørretbestanden i Engersjøen i Hedmark, setter søkelyset på hvorfor det ikke finnes flere store ørreter  i mange av de produktive vannene i Sør-Norge.

Er hovedårsaken at fisken blir tatt opp og drept før den blir gammel nok til å bli stor?

Vi gjengir her analysen foretatt av Engerdal fjellstyre:

«De som kjenner Engersjøen, kan trolig være enig i en påstand om at sjøen huser en høvelig fin ørretbestand med mange individer mellom 3-6 hg. Ørreter fra 8-9 hg og oppover har det imidlertid vært tynt med i en årrekke, i hvertfall ut fra resultater fra dreggekonkurranser og andre fangstdata. Hvorfor får en ikke flere store ørreter på 1-2 kg under dregging? Vokser ørreten i Engersjøen dårlig? Stagnerer de i vekst? Fjellstyret har samlet skjell fra et representativt materiale bestående av 42 ørreter tatt i Engersjøen i 2011 og 2012. NINA Trondheim har nå med midler fra Fylkesmannen i Hedmark foretatt aldersbestemmelse. Resultatene må sies å være oppsiktvekkende. Engersjøen myldrer simpelthen av ung ørret i særdeles god vekst. Ørretmaterialet er dominert av 4-åringer fra 30-35 cm, sågar opp i 38 cm (!), og 5-åringer på 35-40 cm. Aldersfordelingen, som kommer frem i figuren under, viser imidlertid at det er veldig tynt med eldre ørret i materialet. Hvorfor det ikke er mer eldre og stor ørret er vanskelig å gi sikkert svar på, men analysen av materialet gir mistanker om at beskatningen er altfor høy. Eller hva annet kan være forklaringen ?»  

.Fig Engeren – aldersfordeling

Fig Engeren – fordeling på redskap

Fig Engeren – lengde ved gitt alder

Fig Engeren – lengdefordeling ørret

 

Stikkord: , , ,