MAUD-FISKENS IDENTITET AVSLØRT

Hele seks vinnere av konkurransen om hva slags fisk som bor  i vraket av polarskuta MAUD, som skal heves og fraktes tibake til Norge neste sommer.

Fisken er en Banded Gunnel (Pholis Fasciata)

Frode Lund, Eva Thorstad, Arve Lynghammar, Eivind Marius Paulsrud, Sindre Strøm og Svein Erik Skjønhaug blir permiert med DVD-triologien «Tørrfluelandet» + filmen «Storfiskkongen Cato Bekkevold»

Wikipedia sier følgende om skapningen:

«The Banded Gunnel reaches about 12 inches (30 cm) long and has a elongated body, somewhat like an eel. Its dorsal fin has small spikes and its skin is covered in tiny scales. Its color ranges from a bright reddish orange to greenish yellow. It has thin, dark red bands reaching across its belly, and white blotches with black spots on its back and dorsal fin. An olive-green and black stripe extends down from the top of the head down through the eyes and down the cheeks. The pectoral fins small (less than half the length of the head), and are fan-shaped. The pelvic fins are either tiny or absent.»

 

[edit]

Stikkord: