MERKEDAG

Gårdsdagen var atter en merkedag for Hunderørreten. 50 smolt  fra settefiskanlegget ved Hunderfossen  ble utstyrt med radiosendere og satt ut i Lågen, ovenfor demningen ved Hunderfossen.

Fiskene er barn av Mjøsørret, som gikk opp i Lågen for å gyte for to år siden. I motsetning til sine søsken, som bruker fire år på vokse seg store nok til å sette kursen mot matfatet i Mjøsa, er disse for smolt å regne som to-åringer. Etter utsettingen vil de søke nedstrøms raskest mulig. Målet med radiomerkingen er å finne ut  hva de gjør når de møter demningen. Vil de søke veien gjennom de nye ristene foran turbininntaket, som nå har en åpning på hele 10 cm, eller vil de vente på flommen? Og hva vil skje med dem om de deiser de 46 meterne ned til turbinene? Blir de hakkemat eller vil de overleve?
LarsoLarsBloggTV var med på merking og utsetting og vil følge vandringen mot Mjøsa og matfatet. Kommer de levende ned i sjøen møter de en vegg av gytende krøkle og vil legge på seg til kilosfisk i løpet av sommeren. Vil du vite mer om Hunderørretens levesett og historikk: Sjekk magasinet «Fluefiske 2012»

 

Stikkord: , , , ,