SESONGEN ER I GANG!

Erfaringsvis kan en nå like etter isløsningen treffe på vannenens flotteste fisker, som gjerne går tett på land midt på dagen på jakt etter føde.

Fra en mer enn middels ivrig fiskekopmpis  har vi mottatt dette videobeviset på at fluesesongen er i gang i vårt sørøstligste fylke.

Tommy  åpnet årets fiske med personlig rekord på skogsørret i går med en fisk tett oppunder kiloen http://vimeo.com/40391000

 

Stikkord: , ,