Fra å være en observasjon og påstand kan det etter radiomerkingsstudien i Hemsedal med vitenskapelig belegg hevdes at catch & release ikke påfører ørret dødelighet eller målbare endringer i oppførsel, forutsatt at fisken håndteres riktig ved gjenutsetting. Dette er en av konklusjonene forsker og prosjektleder Morten Kraabøl v NINA/Lillehammer trekker i filmen «Catch & Release – veien til ørretmekka?» – dokumentaren om radiomerkingsforsøket i Hemsila som fulgte studien fra start til mål.
I slutten av juni 2010 ble 26 ørreter tatt på flue og oppbevart i keepnet før de ble bedøvet, fikk operert inn radiosendere i buken, festet et calinmerke ved ryggfinnen, vekket til live og satt tilbake i elva. Hver radiosender sendte individuelle frekvenser og alle fiskene fikk navn.
Fram til juli 2011 ble de peilet og fulgt med argusøyne.
Studien hadde som målsetting å avdekke fiskens vandringsmønster gjennom et år, samt finne ut hvordan ørreten reagerer på å bli tatt på krok for så å bli satt tilbake. I feltperioden på 13 måneder ble det innmeldt 25 gjenfangster fordelt på 13 fisker. To av forsøksfiskene ble tatt hele fem ganger, og kun en ble borte (under mystiske omstendigheter en augustkveld i 2010). Bortsett fra den levde alle i beste velgående og ingen tok synlig skade av å ha vært i hoven en eller flere ganger.
Alle fiskene med unntak av to, sto på samme stedet de ble fanget første gangen gjennom hele den første sommeren. Etter en viss bevegelse i forbindelse med gyting og overvintring, returnerte samtlige tilbake til plassen sin i begynnelsen av juni året etter.
At ørreten klarer seg fint etter å ha vært på fluekrok, er ingen bombe for oss som tilbringer mye tid ved elver og vann.
Men at våre prikkete venner er så stedbundne som studien avslører, er ny viten.


 Den grafiske oversikten over vandringsmønsteret til seks av de radiomerkete fiskene (ref den grafiske fremstillingen) viser at nesten alle holder seg på det samme stedet de ble tatt første gangen. Etter gyting og overvintring vender de i slutten av mai tilbake til standplassene de hadde året før. Dette vitner om en sterk ”homing” til beiteområdet, noe som aldri tidligere har vært påvist så tydelig hos ørret. Selv Helene, som i midten av juli 2010 plutselig svømte 16 km oppstrøms i løpet av et døgn og tilbrakte resten av sommeren og vinteren ved Nilstad, var på plass på Hjelmen der hun ble tatt som forsøksfisk, forsommeren 2011.

Nysgjerrig på å vite mer om studien, som trolig vil endre forvaltningen og fiskereglene i mange av våre beste innlandselver, bestill filmen «Catch & release – veien til ørretmekka» her: hooked.no – shop.

Her kan du en smakebit av filmen:

Stikkord: , , ,