Gud i eget rike

”Gud i eget rike”
Som 14-åring ble jeg med i Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA). Årevis med felterfaring med uttynningsfiske etter uønskede arter, kalking og utsettinger av ørretunger har gjort meg skeptisk til mye av det vi som kultivatorer i det godes tjeneste har holdt på med. Sør-Norge er i ferd med å drukne i småørret, og utfordringene vi har foran oss med hensyn til kultivering av vann og vassdrag er dramatisk endret de siste ti årene. Et subjektivt og provoserende kåseri ment som innspill til debatt og meningsutveksling rundt temaet hvordan vi skal forvalte våre vassdrag i fremtiden