HVOR MYE ROGN ER DET I DENNE FISKEN?

I dag filmet jeg de første undersøkelsene av storørretene som ble fanget i Tokkeåi i høst for nærmere analyse.

Denne hunfisken (som også pryder forsiden av siste nummer av ”Alt om Fiske”) veide 5,5 kilo.

Gjett hvor stor del av vekta som var rogn?

(svaret får du på bandakkanalen.no fredag)