1561 ørreter større enn 45 cm passerte telleren i Hunderfossen på vei oppover i Lågen for å gyte ila sommeren og høsten.  Fjorårets toppnotering på 1502 ble dermed slått, og det på tross av store mengder vann det meste av ettersommeren, noe som gjorde det vanskelig for fisken å finne inngangen til fisketrappa. 70 % var villfisk,  30% settefisk –  et tall som har vært stabilt de siste årene.

Hunderørret graver gytegrop (foto: Morten Kråbøl)

De fleste storingene som tas i Mjøsa er hunderørreter, som gyter i Lågen. At det er mange av dem og at de er blitt flere de siste årene bekreftes av årets oppgangstall 🙂

Stikkord: , ,