DYSTERT TORSKENYTT

I 2009 og 2016 ble nasjonalparkene Ytre Hvaler og Raet etablert i Ytre Oslofjord og Skagerak. Begge havområdene har vært sterkt preget av tiår med overfiske. Torskebestanden er nær et minimum. Men nasjonalparkstatus er langt fra ensbetydende med vern. Fortsatt er det tillatt med bunntråling, og det like mye innenfor som utenfor grensene til de nyetablerte nasjonalparkene. Bunntråling fører til reduksjon av arter, oppgraving av sedimenter og endring i den biokjemiske syklusen ved bunnen. Det truer det marine økosystemet, og det tar et par tiår før skadene blir reparert og bunndyr og fiskebestander er tilbake. Les mer om saken i dagens artikkel fra Naturvernforbundet

3. januar publiserte Havforskningsinstituttet en ny tilstandsrapporten bl a for områdene hvor de nye nasjonalparkene ligger. Forskerne ser ingen tegn til bedring i torskebestanden etter tiltakene som ble igangsatt i 2019. Les mer om saken:  HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Gledelig unntak.  I Øresund i Danmark har tråleforbudet og restriksjoner på alt torskefiske ført til at det i år er rekordmye torskeyngel. Forskere ved Københavns universitet kaller resultatet en eksplosjonsartet utvikling av bestanden!

Vern og bortfall av ødeleggende redskap har vist seg å virke overalt.

 

 

Stikkord: ,