Forrige søndag kveld var jeg på visuell jakt etter storørret i Vigga – en av elvene som renner ut i Randsfjorden, og som nylig har gjennomgått en omfattende flomvernsendring.

Prosjektleder Håvard Lucasen i Vannområde Randsfjorden ledet an, og vi trengte ikke mange sveipene med lyktene før den første bjessingen dukket opp i lyskjeglen – en svær brande på nærmere fire kilo, nylig kommet opp fra Randsfjorden og som nå befant seg midt i Brandbu sentrum .

(Filmet av Håvard Lucasen)

Vigga har kildene sine i Hadelandsåsene på begge sider av Viggadalen. Elva renner ut i Røykenvika og har vært en viktig gyteelv for storørreten i Randsfjorden. Økt gjengroing forverret forholdene både for folk og fisk, og etter en storflom i år 2000 søkte Gran kommune NVE om bistand.

20 år senere startet flomsikringsarbeidet. Nå er 1380 meter elv sikret. 180 meter er lagt i et nytt løp. 560 meter betongmurer og 270 meter flomvoller er bygget og mange hundre meter med spillvannsledninger, vannledninger og kabler er flyttet og lagt på nytt. Det er også brukt tid, kunnskap og penger på å skape gunstige gyte og oppvekstforhold for ørreten. Variert steinsetting og store mengder fresh gytegrus er på plass.

For to år siden hevdet kritiske røster  at flomsikringa i Brandbu ville få store negative konsekvenser for ørreten i Vigga og Randsfjorden. Undersøkelser gjennomført med el-apparat viser imidlertid en jevnt over større produksjon av fisk nå enn det som var normalen før flomsikringsarbeidet startet. Fisken som er undersøkt er i hovedsak årsyngel. Dette indikerer både bedre gytesuksess og overlevelse av yngelen enn tidligere, forteller Håvard Lucasen.

Tommel opp til NVE, Gran kommune og Vannområde Randsfjorden 🙂

 

 

 

 

Stikkord: , , ,