Er vannkraftproduksjon forenelig med sunne fiskepopulasjoner?
Storørretentusiast Morten Kråbøl (Multiconsult) og Trond Taugbøl (Hafslund Eco) innleder om erfaringene med storørreten fra Mjøsa, som hvert år passerer Hunderfossen kraftverk for å gyte.
DATO: TORSDAG 27.10.2022
TIDSPUNKT: 19.00
STED: REVIR HIET (KJELLEREN)

PRIS: 150,-/100,-
De kommende årene vil flere norske elver bli påvirket av vannkraftproduksjon. Også vernede vassdrag står på utbyggingsblokka til kraftprodusenter og politikere.
– Er det mulig å forene vannkraftproduksjon og sunne fiskebestander?
Mjøsørretene som gyter og vokser opp i Lågen, er norges mest studerte storørretstamme.
Hunderfossen kraftverk ble bygget midt stammens kjerneområde. Etter nesten å ha blitt utryddet har hunderørreten sakte men sikkert bygd seg opp.  I år passerte mer enn 1600 fisketrappa, og fisket i Mjøsa er bedre enn de fleste kan huske.
– Hva kan man lære av hunderørretens historie?
– Hva er gjort (og ikke gjort) for å styrke stammen?
– Hvilke planer har kraftprodusent Hafslund Eco for framtiden og hvilke utfordringer står de foran?

Stikkord: , , , , , ,