RANDSELVAS STORØRRETER I FOKUS

Telling av gytegroper og gytefisk som står på elva, er en av flere metoder for å anslå bestander av stor ørret. En dag i slutten av  oktober drev fire karer fra Norconsult as nedover Randselva i tørrdrakter. De startet like nedstrøms Viuldemningen og driftet 4-5 kilometer  nedover.

Nysgjerrig på metoden og hva forskerne så på deler av ferden? Se den ferske Lars og Lars – episoden på VGTV:

RANDSELVAS STORØRRETER UNDER LUPEN

Stikkord: , , , , , , ,