HISTORIELØST PUKKELLAKS-HYSTERI

Årets invasjon av pukkellaks har skapt krigsoverskrifter. Historieløsheten har nok en gang nådd nye grenser. Krisemaksimeringen av et fenomen som verken er nytt eller utgjør noen stor trussel er både fascinerende og motbydelig.

Pukkellaksen er den perfekte arten for politikere,  journalister og forskere som elsker banale og tydelige fiendebilder, enkle og lettfattelige svar og økte bevilgninger til undersøkelser.

En horde individer som bokstavelig talt råtner levende etter å hva invadert norsk farvann og spredd genene sine, er som tatt ut av en skrekkfilm –  en tydelig og ekkel fiende, som er lett å gi skylda for det meste. Det utenlandske opphavet er gull verdt. Da slipper man å tråkke norsk oppdrettsbransje på tærne. Dette vet man å utnytte:

https://www.nrk.no/trondelag/slik-vil-regjeringen-redde-villaksen-_-vil-spore-oppdrettslaks-og-fjerne-lakselus-1.15644897

Men pukkellaksen er ingen nykommer i Norge. Det har vært liknende invasjoner flere ganger tidligere. Dessuten utgjør den liten eller ingen fare eller trussel for Atlanterhavslaksen.

Årsrapporten fra vitenskapelig råd fra lakseforvaltning for 2011 hevder dette – noe  som virker både logisk og relativt «ufarlig»:

Pukkellaksen gyter i siste halvdel av august, altså før vår laks. Dette minsker sannsynligheten for at pukkellaksen kan ødelegge laksens gyting. Eggene fra pukkellaksen klekker i løpet av senvinteren, og yngelen smoltifiserer allerede på våren og følgervårflommen ned elva og ut i brakkvannsområdet i elvemunningen. Her oppholder de seg noenuker før de vandrer ut i åpent hav. Pukkellakssmolten er gjerne rundt 4-5 cm lang ved utvandringtil havet. Denne korte oppholdstiden i elv fører til at yngel av pukkellaks i liten grad leversammen med og påvirker yngel av laks.

Kort tid etter at utsettingene på Kola startet i 1956 ble det fanget pukkellaks i norske elver. Brorparten av fangsten på 1960-tallet ble gjort i Nord-Norge, særlig Finnmark, men flere pukkellaks ble også tatt i Trøndelag og observert helt sør til Mandalselva. Fangstene omring 1960 i Tana og vassdragene rundt ble alene anslått til å være rundt 20-25 tonn. Det høyeste antallet pukkellaks ble fanget tidlig på 1970-tallet i Finnmark, med totalfangster helt oppe i 50-100 tonn.

Det er vel omtrent det samme som årets …

 

LN

 

 

p

Stikkord: , , , , ,