i 2019 gjennomførte Norsk institutt for Vannforskning (NIVA) en landsomfattende innsjøundersøkelse. Nå foreligger resultatene. Dette er hovedtrekkene i utviklingen siden tilsvarende undersøkelse i 1995:

  • Lavere nitratinnhold
  • Mindre forurensing av tungmetaller
  • Surhetsnivået på samme nivå som for 100 år siden.
  • Vannet er blitt brunere

I løpet av  høsten 2019 tok forskere fra  (NIVA) prøver av omkring tusen norske innsjøer. (Foto: Frida Eklund)

Renere og brunere vann er tilsynelatende en selvmotsigelse, men det er ikke tilfelle. Når vann blir tilført  tungmetallmolekyler, som eksempelvis aluminium, bindes humuspartikler i vannet (oppløst organisk materiale) og fører til at de synker til bunns. Visuelt blir vannet renere, men øyet bedrar. Det tilsynelatende rene vannet kan være mye mer forurenset enn det brune.

Mer brunfarge i vannet har av flere blitt forklart med klimaendringer. Økt nedbør og striere regnbyger kan ha en viss årsak, men økt farge er heller et resultat av konkurser og opprensking i tungindustrien i mellomeuropa og Storbritania enn meteorologi påvirket av oss mennesker

Lese mer om undersøkelsen her:

omfattende undersøkelse av Norges innsjøer.

Stikkord: , , , , ,