Å snoke langs bekker, tjern og elver i oktober og november kan gi heftige opplevelser. Her er et par av mine høydepunkter fra årets gytesesong:

De store går ofte inn og ut av skogens små gytebekker i løpet av natta. Men ingen regel uten unntak: https://vimeo.com/466432599

En av de få oktoberdagene da denne lille perlen av en Osloelv var klar nok til se gyteklare sjøørreter som nylig hadde svømt opp fra sjøen: https://vimeo.com/465353576

Årets siste gytefisker på en bekk langt ute i november:   https://vimeo.com/480060213

Dagen før isen la seg. Så tett på land at jeg kunne tatt på dem med hendene: Fem flotte ørreter står dørgende stille som i koma: https://vimeo.com/481732347 

Stillevannsgytere: https://vimeo.com/479237462

 

 

Stikkord: , , , , , ,