Fiskeridirektoratet foreslår å etablere nullfiskesoner i deler av året for å beskytte den hardt pressede torskebestanden i Oslofjorden. Idag reagerte NJFF, Oslofjorden Friluftsråd og Norsk Friluftsliv:

Her er områdene Fiskeridirektoratet ønsker å forby alt stangfiske vinter og vår:

Indre Oslofjord

Forbudsone Hvaler

Forbudsone rundt Kragerø

Stikkord: , , , ,