Telling av gytefisk med dykkerne som driver nedover elven med snorkel er mange steder vel egnet som metode for å si noe om bestanden av store fisker

I går var det gytefisktelling i Randselv. Tellingen ble gjennomført og finansiert av Tyrifjorden Vannområde (kommunene Ringerike, Hole og Modum) og ble gjennomført av dykkere fra firmaene NORCONSULT og SWECO.
Tellingen antyder foreløpig en økning i antall gytefisk i de øvre delene av elva, før fisken stoppes i sin videre vandring (fra Slee til Viuldemningen).
I områdene Ringerike Sportsfiskere hadde  stamfiske med drivgarn to dager i forveien var bestanden langt tynnere. 25 av totalt 27 gytefisk fra Lundstad til Frølich er tatt opp til stryking.
 – Dette antyder at stamfiske med garn er svært effektivt, og påvirker naturlig gyting negativt, sier Else Ravneberg i Ringerike Sportsfiskere
– RSF vil vurdere å fase ut tradisjonelt stamfiske i Randselva og erstatte det med  årlig gytefisktelling, kontrollfiske eller andre skånsomme metoder, som ikke forstyrrer den naturlige gytingingen, sier Else videre. Hun og de andre i RSF venter i spenning på de endelige resultatene.

Stikkord: , , ,