Forholdet mellom dybde og temperatur i et Vikerfjelltjern på 550 meters høyde i slutte av mai

Jan Erik Thrane i NIVA målte noen vertikalprofiler av temperatur gjennom døgnet på en innsjø på Vikerfjell i slutten av mai. Resultatene viste kraftig sjiktning grunnet oppvarmingen i overflata. Under 2 m dyp blir det fort kjølig. Dette var en mellomstor, humusfarget innsjø på 550 m.

Bildet er trolig det samme i mange skogsvann på Østlandet, selv om de kjølige nettene de siste døgnene har bidratt til å trekke tempen litt ned. I går malte jeg 18,5 grader i overflatevannet i et vann på samme høyde som det gjorde feltarbeid i. Med værutsiktene for helgen skvetter nok kvikksølvet fort opp over 20-tallet igjen.

Men på mandag er det meldt regn 🙂

LN

Stikkord: , , , , , , ,