I 2015 arrangerte Stein Torleif Bjella og Lars Monrad den første Villfiskfestivalen på Ål i Hallingdal. I år har arrangementet skiftet navn til Villfisksamlinga, fokuset er spisset og hovedtemaet for foredrag og kåserier er forbedring av lokale gyteforhold og oppvekstmiljø for ørreten. Flere av landets fremste forskere  deltar med innlegg og kåserier.

Sverre Lien har gjennom en årrekke gjort et nitidig arbeid for å bekjempe ørekyta i Russvatnet i Jotunheimen. På Villfisksamlinga vil metodene hans bli presentert

Fra programmet Laurdag 26. mai:

Fagforedrag på Ål kulturhus:

  • 10.00 – 11.00….«Kvifor er vêr og klima viktig for fisk og fiske?» av fiskeribiolog Tore Qvenild.
  • 11.00 – 12.00…. «Vellykka kamp mot ørekyt» av forskningssjef Jon Museth.
  • 12.00 – 12.45…..– Pause med sal av mat og drikke. Fjellspira frå Dagali står bak menyen.
  • 12.45 – 13.45…. «Manipulasjon av gyteforhold» av forskar Ulrich Pulg.
  • 13.45 – 14.45…..«Fiskemåtar i fjellet i før-historisk tid» av forskar Trygve Hesthagen.
  • 15.00 – seint.……– Aureprat på Villfiskpuben, Sundre Gjestestugu.  Sal av mat og drikke. Bokmarknad.

Villfisksamlinga prøver i år ut bytte- og salsmarknad for ny og gamal fiskelitteratur.  Foredragshaldarane og gjester sel aurelitteratur på Villfiskpuben. Er du forfattar av ei fiskerelatert bok, finn du eit interessert publikum under Villfisksamlinga.Ta gjerne med boka di og!

Mer om festivalen her:

https://www.villfisksamlinga.org/#1

Stikkord: , , , , , , , ,