Hvis dette gjennomføres snakker vi om en rasering som er helt uten sidestykke i etterkrigstida. Vi snakker mye drøyere enn både Skjomenutbygginga og Altevann. Alta blir småtterier i forhold til dette. 

Dette var kjentmann og fluefisker Håvard Stubø sin umiddelbare kommentar da jeg sendte han en link om det planlagte Lappland kraftverk, som NVE fikk en forhåndsmelding om i vinter.

Planene er grundig beskrevet i meldingen som er utarbeidet av Multiconsult for firmaene MuskenSenter og Laponia Center AB. Hvis disse realiseres, vil det gigantiske vannkraftverket i grenseområdet mellom Sverige og Norge, bli landets femte største. Veien dit er heldigvis lang og broket, men med den utbyggingsiveren som råder hos dagens beslutningstakere, gjelder det å følge med i timen før det er for sent for å få satt en stopper for prosjektet .

Oversikt over det berørte området. Hentet fra MuskenSenter og Laponia Center AB sin melding til NVE

Kraftstasjonen er planlagt sørøst for Fagerli i Sulitjelma, med utløp i Saltdalsfjorden. Utbyggingsplanene omfatter seks reguleringsmagasiner og flere overføringer. Den årlige middelproduksjonen er beregnet til rundt 2,1 TWh.

Nedre Sårjåsjávrre  (Fra meldingen om den planlagte utbyggingen)

Svenske myndigheter må gi samtykke til at søknaden kan behandles, konsekvensutredes og legges ut på høring. Olje og Energi Departementet har oversendt meldingen om planene til svenske myndigheter for avklaring om videre saksgang.

Foreløpig har det vært stumt fra våre naboer i øst. Er det noe hold i uttrykket om at den som tier samtykker, er dette et dårlig tegn …

LN

Les meldingen her:

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201103170/2164161

Stikkord: , , , ,