Inn og utos i Numedalslågens ferd mot havet, er giftige storørretplasser på ettersommeren

Øvre Numedal Fjellstyre forbyr stangfiske fra utløpsoset av Bjornesfjorden til innløpsoset av Geitvatnet i Geitvassdalen i tiden 20.8.-30.9.

Vedtaket ble gjort enstemmig på styremøte i Øvre Numedal Fjellstyre 21. februar. Bakgrunnen for det mildt sagt merkverdige vedtaket finner en i møtereferatet under:

Sak 14/18: Forbudssone mot stangfiske under villreinjakta.

I forbindelse med arbeidet med evaluering og eventuelt etablering av ny fredningssone for villrein, har det fremkommet at stangfiskere i Geitvassdalen kan være et hinder for reinens trekkveier.  Det er særlig fra utløpsoset av Bjornesfjorden til innløpsoset til Geitvatnet at reinen har etablerte trekkveier. Her er det også utstrakt stangfiske. Og etablering av teltplasser. Vi har tidligere oppfordret fiskerne om å ta hensyn når de oppdager villrein i området. Vårt inntrykk er at flere har tatt hensyn, men det er også observert at enkeltfiskere har vært forstyrrende for reinens trekk nord- eller sørover.

På bakgrunn av dette ønsker Øvre Numedal fjellstyre å etablere en forbudssone for stangfiske i tiden 20.8.-30.9. hvert år. Det er ønskelig at Buskerud Landbrukseiendom også etablerer et tilsvarende forbud på sin side av Numedalslågen.

Enst. Vedtak: Øvre Numedal fjellstyre forbyr stangfiske fra utløpsoset av Bjornesfjorden til innløpsoset av Geitvatnet i Geitvassdalen i tiden 20.8.-30.9.

At det er observert enkeltfiskere, som har vært forstyrrende for reinens trekk nord- eller sørover, er grunn god nok for fjellstyret til å forby høststangfisket i hjertet av Hardangerviddas mest klassiske og blant de beste ørretvassdrag.

Høstkveld ved Melrakk, et av vannene midt i det forbudte området

Alle vi som fisker her, vet hvor få av oss som er bruker perioden, som er velkjent for jakten på tidlige gytevandrere. Å nekte akkurat oss adgang til å ferdsel, er absurd. Hva med yrkesfiskerne, grunneierne selv som kjører innover Vidda og setter garna sine i disse ukene? Hva med fotturister, som velger en litt annen sti enn DNT-traseene eller slepene? Og hva med jegerne, som invaderer Vidda med med traktorer og firehjulinger i dagene før og under reinsjakta? Disse nevnes ikke med et ord!

Maken til svimmelt vedtak er det lenge siden jeg har vært hørt om!

NJFF –  dere må ta affære!

Stripende vårflue er ofte brukt på ettersommeren i Geitvassdalen

Lars N

 

 

 

Stikkord: , , , , , , , ,