«Prosjektet Markafiske er en storsatsing innenfor fiskeforvaltning og sportsfiske, og ble startet opp våren 2015. For å forbedre kunnskapen om effektene av utsatt ørret, ble det da merket i overkant av 2.000 to- og treårige fisk på settefiskanleggene i Sørkedalen og Bjørkelangen. Disse fiskene er satt ut i en rekke vann rundt om i Oslo og Akershus. I oktober 2015 ble det satt ut ytterligere 450 merkete ørreter i Degernesfjella i Østfold. Til sammen 11 fiskeforvaltningsområder hvor det selges fiskekort, inngår i prosjektet. Formålet er blant annet å få mer kunnskap om gjenfangstene av fisk som settes ut.»  Slik beskrives prosjektet på hjemmesidene til Markafiske.no

Innsendte merker innebar deltakelse i trekningen av flotte premier, og det var skaffet gevinster til titusener av kroner. Prosjektet ble avsluttet 1. september. Utover høsten ble de innsendte taggene  analysert. Fere av vannene ble også prøvefisket med garn i et forsøk på å skaffe ytterligere bakgrunnsmaterile. Hvordan var gjenfangstene og hva skjedde med fiskene ettere eksempelvis et år i det fri?

Årets første REVIR-kveld (Torsdag 25. Januar) setter søkelyset på stor settefisk:

https://www.facebook.com/events/547901675577697/

Prosjektansvarlig Lise Heier legger fram ferske resultater og analyser av Markaprosjektet.

Ole Håkon Heier, fylkessekretær i NJFF Østfold vil fortelle om sine erfaringer fra ørretutsettinger i Fjella i Østfold.

Ruben A. Pettersen er fiskebiolog og hjernen bak Markafiskeprosjektet. Han vil forklare hvorfor studere stor settefisk og vil belyse hva som skjer når en bruker stor settefisk  i et evolusjonsperspektiv.

Lars Nilssen vil holde et kåseri om pelletsgrisene som et symbol på vår tids  grådighet, utålmodighet  og manglende respekt for naturens egne prosesser og klokke.

I Oslomarka ble de satt ut i:
Store Tryvann, Skomakertjern, Kobberhaugtjern
RFA, Gjerdrum JFF:
Gjerdrumsgjermenningen, Gjermåa ved, Rundtjern, Dretnetjern, Mastetjern, Buvatn, Spikertjern, Langvann, Nordre Skutetjern
RFA, Holter JFF:
Vestre Buvatn, Østre Buvatn, Trestikka, Hylliputtene, Gressakerputtene, Bellrottjern, Tjerntjern, Store Skjellbreia, Vardåstjern, Helletjern, Flatnertjerna, Abbortjern, Guriputten, Magnhildputten, Engelstadtjernet, Djupøyungen, Gjevtjernet
RFA, Nannestad JFF:
Bjertnessjøen, Råbjørn, Fagertjern, Grimstjern, Tollevtjern, Dalstjernet
RFA, Nittedal og Hakadal SJFF:
Kløyvningstjernet, Kolsjøen, Guritjern, Damsortungen, Hakkimtjernet, Lauvtangen, Kroktjernet, Søndre Tvekjelleren, Nordre Tvekjelleren, Malerputten, Grønnputt, Store Elsjø, Svartvann, Søndre Bakkholtjern, Nordre Bakkholtjern, Snellingen, Guritjern, Kroktjern, Sølvtjern, Steinsortungen
Bjerke JFF:
Honsjøen, Storvikka
Hurdal JFF:
Opperudtjenn, Nordtjenn, Heggetjenn, Damtjenn, Bergevatnet, Bjørtjenn
Eidsvoll fiskesamvirke:
Rakkertjenn, Kinna, Byfella, Krafttjennet, Utsjøen
Øststranda JFF:
Sagstusjøen
Udnes JFF:
Vesletjennet, Finnholtsjøen/Vaskesjøen
Fet JFF:
Varsjøen
Rælingen JFF:
Myrdammen, Gryta, Ramstadsjøen, Fiskelausa
Aurskog–Høland fiskeadministrasjon:
Damtjern, Nedre Rortjenn, Abbortjern, Djuptjern/Høltjern, Breisjøen
Midtre Degernes grunneierlag:
Nedre/Søndre Hivann, Øvre Sandvann, Laksen

Stikkord: , , , , , , , , , ,