I går ble det telt gytegroper og registrert gytefelt i Akerselva. Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI)  ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo har fulgt elva siden laksen kom tilbake på midten av 1980-tallet og gjennomførte tellingen.

Henning Pavels fra LFI snorklet store deler av elvestrekningen fra Seilduksfossen til Grønland. Hvor mange groper og gytefelt han registrerte og hvor de var konsentrert vil bli offentliggjort når dataene er behandlet, men antallet var betydelig.

 

Store gytegroper kan ses på langt hold som hvite felter.

Henning Pavels fra Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Trond Bremnes noterte all informasjon snorkler Pavels registrerte på si ferd nedstrøms

Stikkord: , , ,