Ordfører i Tokke Jarand Felland viser regiondirektør i Statkraft Per Arne Hellebust hvordan det senkete vannspeilet i Helveteshylen hindrer gytefiskens videre vandring

Etter årevis med benektelse og mangelende vilje til å ta storørreten i Bandak sine tidligere gytevandingsmuligheter på alvor, kom Statkraft i går med en innrømmelse ingen hadde forventet:

Vi har senket vannspeilet i Helveteshylen i Tokkeåi med 3,5 meter.

Les mer om saken her:

http://bandakkanalen.no/2017/10/statkraft-innrommer-senking-av-helveteshylen/#more-1981

http://bandakkanalen.no

Stikkord: , , , ,