Cato med Canadarøye fra Lierne tatt i forkant av vår tredagersøkt

Alt lå til rette for at suksess.

Sjelden har troen på suksess vært sterkere.

Men verken tro, tålmodighet eller kunnskap klarte å bryte forbannelsen som hviler over kombinasjonen Bekkevold, Nilssen, kamera og båt:

http://www.vgtv.no/#!/video/144649/lars-og-lars-norgesrekordjakt-paa-sjelden-oerret

Stikkord: , , , , , , , , ,