Skal Drammenselva rotononbehandles?
Er det mulig?
Hvilke konsekvenser vil det få?
Hvilke alternativer finnes?

Gyrodactylus salaris på hud til lakseunge (foto. Tor Atle Moe

Myndighetene vil bli kvitt Gyrodactylus salaris i Drammenselva. Mattilsynet ønsker å stanse kultiveringen av laks. En arbeidsgruppe skal vurdere om det er mulig å utrydde parasitten.
Torsdag 9. februar kl 19.00 redegjør seniorforsker ved NINA Tor Atle Moe for hvilke tiltak som utredes, hvilke alternativer som finnes og hvor langt arbeidet har kommet. Hva vil de ulike scenarioene ha for indre og ytre Oslofjord? Hva med sjøørreten?

Gyro har blitt omtalt som den største trusselen mot norsk villaks. Myndighetene har brukt over 1 milliard kr i kampen mot parasitten. Har tiltakene vært vellykkede eller er det bortkastet ressursbruk?

Fra rotenonbehandlingen av Lærdalselva i 1997 (Foto Tor Atle Moe)

Tor Atle Moe ivrig sportsfisker og sekretær i utvalget som skal utrede ulike metoder og scenarieor. Han er utdannet zoolog (parasittolog) ved Universitetet i Oslo.
Har jobbet ved UiO (5 år), Veterinærinstituttet (28 år) og i 4 måneder som seniorforsker ved NINA.

TORSDAG 9. FEBRUAR KL 19.00,   REVIR, STORGATA 21-23. CC 100,-

http://www.facebook.com/events/640106596185909/

 

 

Stikkord: , , , , , , , , ,