Demningen i Hunderfossen

Demningen i Hunderfossen

Eidsiva Energi, som er ansvarlig for Kraftverket i Hunderfossen i Gudbrandsdalslågen, vedtok på styremøtet i slutten av november et nytt manøvrerngsregime som vil bli stående som en historisk milepæl i arbeidet for bevaring av storørreten i Norge generelt og styrking av storørreten i Mjøsa spesielt.

Vi kjenner ennå ikke detaljene i vedtaket, men det er snakk om et selvpålagt vannreguleringsreglement som vil øke vintervannføringen nedstrøms Hunderfossen fra 1, 8 til 5 kubikkmeter i sekundet. I tillegg skal det kjøres lokkeflommer på opp til 60 kubikk i sekundet for å få fisken opp forbi kraftverket om høsten. Lukene i dammen skal videre manøvreres slik at den oppvandrende storørreten fra Mjøsa finner fisketrappa, og seinere på høsten skal det gjøres omfattende tiltak i vannføringen, som vil styre den nedvandrende storørreten som har gytt oppstrøms fossen inn mot den gamle isluka hvor det skal gå  7 kubikkmeter i sekundet fram til 5. november.

Det nye lukemanøvreringsregimet vil påføre Eidsiva et årlig produksjonstap på 9 GWH – ni millioner kilowattimer. Hva storørreten i Mjøsa vil vinne gjenstår å se. Det nye manøvreringsreglementet er vedtatt for en femårs periode. Da skal resultatene evalueres.  Ørretforsker Morten Kraabøl, som er den tyngste fagpersonen i landet når det kommer til hunderørretens adferd og historie, er over seg av begeistring og tar av seg hatten for vedtaket som er fattet. De siste årene har andelen villfisk som har gått opp trappa i Hunderfossen steget fra 40 til 70 %. Vedtaket vilsikkert styrke denne posistive trenden og vil trolig også ha store positive utslag for bestandstettheten det nærmeste sekelet.

Hunderfossen kraftverk eies av E-CO Energi AS, Oppland Energi AS, Eidsiva Vannkraft AS og  Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS med 25 % hver. Eierne gratuleres herved for en modig beslutning som krever både hyllest og applaus.

Det er opp til NVE å godkjenne vedtaket. Det skulle verken være grunn til å krysse fingre eller håpe. Det bør være en selvfølge at denne historiske milepælen av et vedtak  blir applaudert også der.

Linker til bakgrunnsartikler:

http://www.larsoglars.no/?p=9964

http://www.larsoglars.no/wp-content/uploads/Mjøsa.pdf

Lars Nilssen

Stikkord: , , , , , , , , , , , ,