Det er gytetid, men fortsatt er bekker og småelver så fattige på vann at ørreten vegrer seg eller er fysisk forhindret fra  å oppsøke gyteplassene sine. Noe eksemplarer er imidlertid på plass. Disse opptaken ble gjort i nærheten av Majorstua fredag kveld:

Stikkord: , ,